Într-o perioadă marcată de crize multiple, revolte și critici la adresa sistemului economic și politic, în care oamenii se simt lăsați în urmă în fața intereselor comerciale și geopolitice, avem nevoie de solidaritate și de un sistem care să ajute, în primul rând, omul, comunitatea, în întregul său ansamblu.

Astfel lansăm campania „Economia socială și solidară crede în oameni”, o campanie pentru a pune în lumina societății din România, domeniul economiei sociale și modul prin care acesta poate fi soluția unor probleme cu care ne confruntăm în prezent, printre care procentul scăzut de ocupare a forței de muncă, numărul crescut de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

Ce este economia socială?

Economia socială este un domeniu aflat încă la început de drum în România, dar pe care la #AteliereFărăFrontiere îl dezvoltăm și promovăm de aproape 15 ani.

Odată cu evoluția societății, economia clasică a fost nevoită să găsească noi soluții durabile în fața problemelor de mediu, a celor sociale, a resurselor limitate și ale oamenilor cu nevoi din ce în ce mai diverse. Din acest motiv, era nevoie de o alternativă la economia clasică, un model care să combine cu succes atât activitatea economică cât și cea socială.

Și astfel a apărut economia socială, cunoscută și drept economia solidarității sau al treilea sector, care îmbină profitabilitatea economică cu solidaritatea socială și pune oamenii în centrul activității economice. În acest sector regăsim cele mai prietenoase întreprinderi cu omul și mediul, toate dezvoltate sub scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și oferirii de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care aparțin categoriilor vulnerabile.

Întreprindere socială și Întreprindere socială de inserție

Când discutăm despre domeniul economiei sociale, deseori menționăm, în egală măsură ca importanță, termenii de „întreprindere socială” și „întreprindere socială de inserție”. 

Întreprinderea socială este o organizație sau întreprindere care derulează activități economice în scopuri sociale și în interesul general al comunității, fără a urmări maximizarea profitului. Aceasta nu poate distribui profit către eventualii acționari într-o proporție mai mare de 10% din profitul total realizat și aplică principiul echității sociale în rândul angajaților și administratorilor săi (nivelurile de salarizare sunt echitabile și nu depășesc raportul de 1 la 8). Unele dintre aceste întreprinderi aleg să fie atestate de statul român prin Atestatul de întreprindere socială care se obține de la agenția județeană de ocupare a forței de muncă. 

Întreprinderea socială de inserție, pe de altă parte, este întreprinderea sau organizația care respectă principiile întreprinderii sociale și care are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând unui grup vulnerabil. Astfel, întreprinderile sociale de inserție (de integrare prin muncă) oferă persoanelor vulnerabile și defavorizate oportunități de angajare și formare, precum și punți către piața muncii obișnuită. Similar, acestea pot obține de la statul român marca socială care certifică caracterul lor social și faptul că întreprinderea angajează lucrători vulnerabili și le asigură măsuri de inserție. 

Ce înseamnă inserția socio-profesională?

Conform datelor din 2021 publicate de către Comisia Uniunii Europene, rata de ocupare pe piața muncii din România a categoriilor persoanelor defavorizate este mult sub media UE, 43,7% față de 50,6% , iar serviciile publice de sprijinire a ocupării destinate lucrătorilor defavorizați și cu dizabilități sunt, în continuare, limitate. 

Soluția în fața acestor probleme pare a fi simplă – întreprinderile sociale de inserție. 

Întreprinderile sociale de inserție au capacitatea de a crește rata de ocupare în rândul lucrătorilor defavorizați pe piața convențională a muncii și de a reduce numărul de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială prin simplul fapt că au ca principal scop integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. 

Aceste organizații le asigură persoanelor angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, acces la pregătire profesională, servicii sociale și educaționale suport, adaptarea și accesibilizarea locului de muncă la capacitatea persoanei, precum și alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserției socio-profesionale și viața independentă și demnă a persoanei. Scopul final al inserției este integrarea persoanei pe piața liberă a muncii și nu menținerea acesteia într-un loc de muncă protejat. 

Inserția socio-profesională este la început în România dar există numeroase exemple de succes care se pot extinde într-un ecosistem favorabil integrării active și nu pasive a persoanelor vulnerabile.

Cum definim o persoană vulnerabilă?

Întreaga activitate a asociației Ateliere Fără Frontiere se desfășoară, de 15 ani, în jurul integrării pe piața muncii a persoanelor greu angajabile, care provin din medii defavorizate și care, de-a lungul vieții, au strâns multiple vulnerabilități. 

Îi angajăm în atelierele noastre create pe principii sociale, circulare și solidare (educlick, remesh, bio&co, logietic) și le oferim servicii de orientare vocațională, alte servicii sociale și educaționale suport, îndrumându-i către un viitor mai autonom / independent (vedem) pe piața muncii din România. 

Dar, cum definim, mai exact, un lucrător defavorizat?

Conform Regulamentului Uniunii Europene 651/2014, lucrătorul defavorizat este orice persoană care:

Sub-ocuparea, existența unui număr mare de persoane inactive pe piața formală a muncii sunt încă probleme majore în România. Însă prin astfel de campanii de conștientizare, precum „Economia socială și solidară crede în oameni”, sperăm ca stigmatul social să se schimbe în bine și să închidem, în timp, cercul vulnerabilității. 

Campania „Economia socială și solidară crede în oameni” are ca scop familiarizarea cu domeniul economiei sociale și modurile prin care acesta poate fi soluția unor probleme cu care ne confruntăm în prezent.

Proiect finanțat de Active Citizens Fund – Romania prin Granturile SEE 2014-2021.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #incluziuneaarevoce #EconomiaSocialaSolidara #credeminoameni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *