Context
România se confruntă cu probleme majore pe piața muncii. Rata de inactivitate rămâne ridicată, de 31,6% (2019) din totalul populației. Chiar când ocuparea forței de muncă s-a aflat în creștere, și exista deficit de forță de muncă pe fondul expansiunii economice, Institutul Național de Statistică estima că în rândul populaţiei inactive există 238 mii persoane forţa de muncă potenţială adiţională, disponibilă să înceapă lucrul, dar care nu caută activ un loc de muncă. Unul din trei români este în continuare expus riscului de sărăcie, categoriile cele mai expuse fiind familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici, persoanele cu dizabilități – rata de ocupare a acestora este mult sub media UE, 43,7% față de 50,6%.
Cadrul legal nu stimulează în mod eficace capacitatea acestora de inserție profesională, iar serviciile publice de sprijinire a ocupării forței de muncă sunt limitate. Accesul la piața forței de muncă rămâne limitat pentru aceste grupuri. În 2018, ponderea șomajului de lungă durată în rata totală a șomaju- lui a crescut la 44%. În prezent, aproximativ 100 000 de șomeri de lungă durată sunt înregistrați la serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Persoanele cu dizabilități au un acces limitat la serviciile de sprijin.
Politicile de ocupare prevăzute de Legea 76/2002 eșuează în a adresa lucrătorii din categoriile defavorizate. În schimb, măsurile se concentrează pe stimulente financiare acordate asociațiilor, nu pe nevoile persoanelor inactive.
În acest context, inserția prin activitate economică este răspunsul pe care Ateliere Fără Frontiere l-a găsit ca întreprindere socială și pe care dă rezultate încă de la înființarea asociației, de 13 ani. Beneficiarii serviciilor de insertie socio-profesională ai AFF provin din categorii vulnerabile și cumulează în medie 8 dificultăți și sunt selectați pe baza motivatiei lor de a manca si de a face schimbări.
despre
OBIECTIVE

Integrarea persoanelor vulnerabile și autoreprezentare

Creștem capacitatea de participare economică și acces la servicii a persoanelor care se confruntă cu multiple vulnerabilități și mobilizăm o parte dintre aceștia în elaborarea politicilor de inserție socio-profesională și ocupare.

Politici publice de activare a celor vulnerabili

Promovăm un set de schimbări de politici referitoare la ocuparea grupurilor vulnerabile: recunoașterea serviciului de inserție, subvenționarea corespunzătoare a locurilor de muncă pentru lucrători defavorizați și măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale de inserție.

Modele de lucru în urban și rural

Dezvoltăm două modele prin care oferim o șansă de integrare pe piața muncii persoanelor vulnerabile: cel al întreprinderii sociale de inserție cu servicii Place&Train din mediul urban si cel al al fermei sociale din mediul rural, inclusiv prin transfer de bune practici din Norvegia.

Dezvoltare organizațională

Urmărim să ne formăm o echipă unită, pentru a folosi la maximum oportunitățile și resursele. Cu cât suntem mai bine pregătiți pentru a ne dezvolta și inova, cu atât vom dezvolta planuri actuale și a ne construi un viitor sustenabil.
Parteneri
Asociatia Ateliere Fara Frontiere (AFF) este o organizație non-profit românească, înființată în 2008, pentru insertie sociala, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, exclude și marginalizate, parte din SOS Group – International action, o rețea globală ce lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
RISE Romania – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție este formată din 11 ONG-uri furnizoare de servicii sociale ca întreprinderi sociale de insertie socio-profesională pentru persoane extrem de defavorizate: Fundația Alături de Voi, Fundația Motivation România, Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Organizația Umanitară Concordia – Concordia Development, Caritas Câmpulung…
Fretex face parte și respectă valorile Salvation Army, organizație caritabila internațională cu peste 1.7 milioane de membri. Organizația se ocupă de reabilitarea prin munca a grupurilor vulnerabile din Norvegia (refugiai, imigranți, tineri cu abandon școlar, adulți fără calificări profesionale, etc), iar încă din anul 1905. Fretex oferă consiliere vocațională, cursuri de calificări și servicii de…
Fii la curent cu ultimele actualizări