Bune Practici
Despre Inserția socio-profesională
Încadrarea pe piața muncii este calea cea mai sigură metodă pentru a le asigura oamenilor independență, siguranță financiară și un sentiment de apartenență. Foștii condamnați, foștii dependenți de droguri, minoritățile etnice precum romii, proaspeții imigranți care încă nu vorbesc bine limba – toate aceste categorii reprezintă exemple de grupuri defavorizate și vulnerabile, supuse riscului excluziunii sociale și al sărăciei care decurge din aceasta.
Ele funcționează atât ca angajatori în sine, cât și ca intermediari de dezvoltare a forței de muncă, care reduc asimetriile informaționale dintre potențiali angajați și angajatori, astfel încât angajatorii de pe piața muncii să fie mai deschiși să angajeze lucrători dintr-un grup defavorizat.
Modelul de inserție socio - profesională train and place
Parcursul de acompaniere socio-profesională pentru inserție propus de Ateliere Fără Frontiere este un serviciu social de activare individualizat pentru persoane în mare dificultate care vizează stabilitatea personala și socială și (re)construirea unei angajabilități durabile. Parcursul standard durează 24 de luni, la care se mai pot adăuga 12 luni dacă persoana se confruntă cu dificultăți mai severe.
Beneficiarii serviciilor de acompaniere socială și profesională sunt persoane care cumulează multiple dificultăți, selectate pe baza motivației lor de a munci și de a face schimbări în viața lor și referite către Ateliere Fără Frontiere de instituții publice și de ONG-uri furnizoare de servicii medico-psiho-sociale diverse: mixitatea este importantă pentru a crea o dinamică incluzivă și pentru a nu ghettoiza problemele cu care se confruntă.
Partenerii sociali ai AFF referă persoane care cumulează multiple dificultăți și nu pot fi activate doar cu formare, consiliere vocațională sau orientare profesională și plasare directă pe piața muncii, ele având nevoie de o acompaniere socio-profesională integrată și de o punere în situație de muncă înainte de a merge pe piața convențională a muncii.
Activitățile economice ale atelierelor de inserție ale AFF sunt un suport de inserție, gândite pentru a permite angajaților în inserție dobândirea graduală de competențe sociale, emoționale și tehnice.
Dezvoltarea celor două modele de bune practici
Îmbunătățirea metodologiilor de inserție actuale din Ateliere Fără Frontiere are în vedere analiza situației din Norvegia, ce se va realiza prin schimb de experiență cu Fretex. Prin sesiuni în care povestim context, legislatie, politici, și prin comparație, ne dorim să dezvoltăm idei comune, ce pot fi adaptate contextului din România.
Ne propunem creșterea numărului de beneficiari care aflați în programele noastre de inserție socio-profesională și creșterea ratei de succes a inserției pe piața muncii, în colaborare cu angajatorii.
bune practici
Fii la curent cu ultimele actualizări