Advocacy
Unul din trei români este în continuare expus riscului de sărăcie.
Categoriile cele mai expuse acestui risc sunt familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici, persoanele cu dizabilități. Rata de ocupare a locurilor de muncă de către aceștia este mult sub media UE, 43,7% față de 50,6% (Comisia Europeană). Cadrul legal național nu stimulează în mod eficace capacitatea acestora de inserție profesională, iar serviciile publice de sprijinire a ocupării forței de muncă sunt limitate. Accesul la piața forței de muncă rămâne limitat pentru aceste grupuri.
col 1

Milităm pentru economia socială

Integrarea lucrătorilor defavorizați în muncă în multe țări beneficiază de sprijin public în cadrul măsurilor active de ocupare – acesta variind după:
durata locurilor de muncă subvenționate – dacă sunt locuri de muncă temporare – pentru dobândirea de abilități necsare accesului pe piața convențională a muncii sau permamente
durata subvențiilor – temporare sau permamente
Șomajul, în special șomajul structural, sub-ocuparea, existența unui număr mare de persoane inactive pe piața formală a muncii sunt încă probleme majore în România. Anumite categorii de lucrători au în continuare dificultăți în a intra pe piața forței de muncă.
col 2

Schimbăm mentalități și politici publice naționale

Prin acest proiect, ne propunem să îmbunătățim legislația actuală privind ocuparea, serviciile și întreprinderile sociale de inserție, susținerea financiară/subvenții pentru beneficiari și servicii.
Acest lucru va fi realizat printr-o evaluare independentă a politicilor, măsurilor și serviciilor de ocupare a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu excluderea pe piața muncii, identificarea rolului întreprinderilor sociale de insertie și propunerea unor schimbări politice. Cu rol de autoreprezentare, în aceste acțiuni de advocacy vor fi implicați direct persoane vulnerabile, prin a lua parte în procesul de luare a deciziilor, învățarea unor tehnici de advocacy de la antreprenori pentru incluziunea economică.
col 3

Propunem soluții la nivel local

Vrem să fim siguri că acțiunile noastre sunt relevante pentru toți actorii implicați în economia socială. Ne propunem formularea de propuneri pentru politică publică locală pentru o mai bună activitate de insertie socio-profesională a grupurilor defavorizate. Facem aceste lucruri aducând la aceeași masă consilieri, persoane defavorizate și reprezentanți politici, pentru a lucra împreună pentru o societate incluzivă.
Fii la curent cu ultimele actualizări