Incluziunea are Voce

Capacitarea Grupurilor Vulnerabile pentru Incluziune și Inovație Socială
„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă
Drumul de la neangajabil la independență personală și profesională începe aici!
Portal de resurse pentru cei care lucrează cu oameni în dificultate. Contribuim la o legătură mai strânsă între sectorul public și cel neguvernamental. În sectorul privat promovăm diversitatea și incluziunea în rândul angajatorilor.
IMG-075 (1)

Incluziunea are Voce - Capacitarea Grupurilor Vulnerabile pentru Incluziune și Inovație Socială este despre

îmbunătățirea politicilor sociale
combaterea inechității sociale
promovarea abordărilor social responsabile în administrația publică
dezvoltarea legăturilor dintre sectorul public și cel neguvernamenta
promovarea diversității în rândul angajatorilor în sectorul privat
recunoașterea serviciului de inserție socio-profesională ca serviciu social
subvenționarea corespunzătoare a locurilor de muncă pentru lucrători defavorizați și măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale
poza-1
poza-2
Numai 1 din 8 persoane este înregistrată în serviciul public de ocupare a forței de muncă
31% din persoanele sunt apte de muncă sunt inactive
53% din populația României este afectată de lipsa locurilor de muncă
Grupuri vulnerabile cărora ne adresăm
persoane vârstnice
1.
persoane adulte cu dizabilități
2.
tineri în dificultate
3.
persoanele fără adăpost
4.
persoane în situație de dependență
5.
6.
familii monoparentale
7.
persoane în risc de sărăcie
8.
alte grupuri vulnerabilitate
Noutăți
Fii la curent cu ultimele actualizări